Centos 7 İp Adresi Tanımlama İşlemi

LaDez's

Xenforo Supported
Yönetici
System
centos7ipadresitanimla.png

SSh'a root ile login oluyoruz.

Kod:
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160
sorgusu ile "ifcfg-ens160" düzenlemeye geçiyoruz.

Örnek çıktı:


Kod:
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
IPADDR=18x.1x4.x0.1x6
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=18x.1x4.x.0.1
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens160
UUID=71bb64bf-79bc-4ce2-b218-b0f7123vbs53
DEVICE=ens160
ONBOOT=yes
İP adres ve GATEWAY tanımlamasını yapip kaydediyoruz.

Daha sonra

Kod:
vi /etc/resolv.conf
içine DNS Bilgilerini ekliyoruz.

Kod:
8.8.8.8
8.8.4.4
işlem tamamlanır.
 
Üst