Linux Centos Disk Genişletme İşlemi - Vmware,Centos 5 or 6 Disk Extend

LaDez's

Xenforo Supported
Yönetici
System
Linux Centos Disk Genişletme İşlemi - Vmware,Centos 5 or 6 Disk Extend

centos_ext4_1.png

Genellikle VDS cihazlarında

/home ile / kök dizinde disk bölümlemesinde fazlalık veya eksiklik yaşarız bu durumu düzeltmek
elimizde Özellikle centos 6 serisinde

root ile ssh'a login oluyoruz.

Diskimizdeki /home & / kök dizin isimlerimizi belirliyoruz

Kod:
df -h
Örnek Çıktı

Kod:
/dev/mapper/vg_ip-lv_root
/dev/mapper/vg_ip-lv_home
Başlıyalım!

Kod:
umount /home/
Kod:
e2fsck -f  /dev/mapper/vg_ip-lv_home
home dizinini 5GB yapalim.

Kod:
resize2fs /dev/mapper/vg_ip_home 5G
Kod:
lvdisplay

vdisplay |less

vgdisplay
Kod:
lvreduce -L  5G /dev/mapper/vg_ip-lv_home
Kod:
vgdisplay
Kod:
resize2fs /dev/mapper/vg_ip-lv_home
Burada 60 GB boşa düşen alan yukarki vgdisplay alaninda free diskspace ile alanda gösterilen
değeri direk tanımlıyoruz!
Kod:
lvextend -L +60G /dev/mapper/vg_ip-lv_root
Kod:
lvdisplay |less
Kod:
resize2fs /dev/mapper/vg_ip-lv_root
Son komutumuz!

Kod:
mount -a

Bu işlem sonucunda" lvreduce - Reduce the size of a logical volume " işlemini uygulamiş oluyoruz.
Aktif bir diski bölümleme sonrasi birleştirme ve aktif alani ana / kök bölüme tamamlama.
 
Üst