Plesk Onyx - Nginx - URL Enabled - htaccess Options

LaDez's

Xenforo Supported
Yönetici
System
PHP-FPM ile nginx kullanacak şekilde yapılandırılmış Plesk Onyx sunucunuz varsa, URL'leri yeniden yazabilmek için düzgün URL'leri görüntülemek için bir yapılandırma değişikliği gerekebilir . Bu, Magento gibi diğer PHP platformları için de gereklidir.

Apache tabanlı bir sistemle, bu normalde .htaccess dosyasıyla ayarlanır. Ancak, nginx bu dosyayı okumaz, bu yüzden doğrudan Plesk yapılandırmasına eklenmelidir.

Plesk Panele giriş yapınca "Apache ve Nginx Ayarlari" Bölümünde yer alan " Ek nginx ayarları " bölümüne
Aşağıdaki Kodu ekleyerek problememizi çözüme kavuşturuyoruz.

nginx.png

PHP:
if (!-e $request_filename) 
{
    rewrite ^(.+)$ /index.php?q=$1
last;
}

Bu işlem sonucunda nginx ile beraber sitelerimizde kullandığımız .htaccess URL sistemi problemsiz çalışacaktır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst