Plesk Onyx Gzip Aktif Etme

LaDez's

Xenforo Supported
Yönetici
System
gzip-plesk.jpg
Plesk Onyx Panelinde Gzip Fonksiyonunu Aktif Ederek %60 araninda panel ve webserver'i hızlandırmış olursunuz

Aşağıdaki işlemleri sirasiyla terminalden yapalim.

Kod:
httpd -M | grep deflate
Aşağıdaki komut ile gzip değişkenlerini düzenleyelim.

Kod:
nano /etc/httpd/conf.d/deflate.conf
Kod:
<IfModule mod_deflate.c>
# HTML, Yazı tipleri, CSS, JavaScript, Text, XML
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent
</IfModule>
Son Olarak Web serveri yeniden başlatıyoruz.

Kod:
Centos 7
systemctl restart httpd

Centos 6

service httpd restart
 
Üst